Concursul national de solutii pentru amenajarea Parcului Buna Ziua din Cluj-Napoca
In perioada 1 iulie - 10 august 2022 am organizat o sesiune de workshop pentru proiectarea conceptului de amenajare al Parcului Buna Ziua din Cluj-Napoca. Plansele pot pot fi vizualizate in cadrul acestui articol sau pe pagina oficiala a concursului.
Teritoriul parcului Bună Ziua este un reper important din viitoarea rețea despații verzi a orașului, iar cartierele rezidențiale învecinate sunt în plină dezvoltare. Se urmărește creșterea calității vieții în această zonă a Clujului, iar următoare etapă este amenajarea parcului.
Propunerea aduce valoare peisagistică ridicată, evidențierea pârâului Becaș și a habitatelor valoroase create de-a lungul său, biodiversitate, microclimă favorabilă și aer curat. Intervențiile propuse sunt corespunzătoare mediului natural și aduc soluții privitoare la accesul facil pentru toți locuitorii cartierului, satisfacerea funcțiunilor urbane de loisir și socializare și o bună funcționare a programului parcului.
Perimetrul de intervenție cuprinde mai multe zone, fiecare având caracteristici și necesități diferite. Vestul parcului este reprezentat de segmente înguste conectate la Calea Turzii și necesită amenajarea accesului și dirijarea circulației în parc. Zona centrală a parcului este amplă și include subzona de promenadă de-a lungul văii Becașului, zona dintre cele 2 văi și zona cursului principal de apă. Aceasta necesită reabilitare ecologică, amenajări hidrotehnice, transformare peisajeră și propuneri funcționale pentru o bună rezolvare a parcului. Sud-estul teritoriului cuprinde segmente înguste învecinate cu strada Măceșului și necesită amenajarea accesului și dirijarea circulației în parc, dar și reabilitarea văii pârâului din sud.

Din punct de vedere al vegetației, se urmarește protejarea exemplarelor de arbori maturi și a speciilor indigene, prin păstrarea, toaletarea și extinderea acestora. Valoare peisajeră a parcului este potențată prin alternarea speciilor cu înălțime, textură și culoare diferită, de aceea se utilizează plantarea pe niveluri și se aleg specii de plante în așa fel încât în fiecare perioadă a anului să existe exemplare sau grupuri de plante care să ofere o experiență vizuală deosebită. Speciile alese se pot adapta ușor la schimbările de climă și au adaptabilitate mare pentru mediul urban și costuri reduse de mentenanță.
Propunerea prezintă 4 zone principale de acces, în dreptul Căii Turzii, străzii Bună Ziua, străzii Măceșului și străzii Mihai Românu, precum și 7 accesuri din străzi și artere secundare ce dispun de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, amenajate pe teritoriul parcului sau în proximitatea acestuia. Zonele de acces sunt dotate cu construcții pavilionare, ce cuprind: centru informativ, punct de prim ajutor, grupuri sanitare, spații de depozitare, puncte de reciclare, stații de încărcare electrică și spații pentru biciclete și trotinete. Astfel, perimetrul parcului este ușor accesibil pentru locuitorii cartierelor rezidențiale învecinate și permit accesul facil pentru toate tipurile de utilizatori. Aleile parcului sunt amplasate în funcție de zonele de intervenție și se împart în alei pietonale, velo sau mixte și coridoare verzi sau alei semi-suspendate, în cadrul zonelor naturale și cu declivitate considerabilă.
Amenajarea funcțională a parcului presupune divizarea acestuia pe mai multe zone de interes prin intervenții de sistematizare, soluții hidrotehnice și propunerea unor constucții pavilionare. Conceptul include locuri de joacă pentru un număr de 75-100 de copii, terenuri de sport, un spațiu polivalent principal pentru manifestări,  activități culturale și civice ale cartierului pentru 50-75 de persoane și alte spații de relaxare și socializare, amplasate pe tot cuprinsul parcului. Acestea sunt dotate cu echipamente pentru pregătirea și servirea mâncării și a băuturilor răcoritoare și au spații anexe, precum depozitare, spații tehnice, grupuri sanitare și puncte de colectare selectivă a deșeurilor.
În ceea ce privește finisajele și materialele propuse, acestea sunt majoritar naturale și durabile, precum lemn, piatră, plută, metal. Construcțiile și intervențiile efectuate au un impact minim asupra ecosistemului. Propunerea aduce soluții sustenabile, precum energie generată de panouri foto-voltaice și centrale electro-eoliene pentru electricitate și iluminare, colectarea apei pluviale pentru irigații, dar și colectarea selectivă a deșeurilor în spații special amenajate.
Deși perimetrul parcului este împărțit în subzone și arii de intervenție, conceptul de amenajare aduce unificarea acestora prin traseele propuse de-a lungul cursului de apă și a întregului teren. Construcțiile și intervențiile propuse sunt punctuale și minime, astfel că se integrează în mediul natural-sălbatic al parcului. Exemplarele mature și valoroase de arbori sunt păstrate, toaletate și extinse și, alături de celelalte specii propuse, creează un mediu favorabil pentru fauna prezentă în zonă. De asemenea, parcul este accesibil și atractiv pentru toate categoriile de vârstă și de populație, acordându-se atenție utilizatorilor cu nevoi speciale. Astfel, soluțiile propuse conturează un parc accesibil, incluziv, natural, sustenabil, atractiv, care răspunde cerințelor zonei.
Colectiv de elaborare:
Autor principal: arh. Florin Pîndici
Coautori: arh. Vlad Manea, ing. Mihai Vadan
Colaboratori arhitectura: stud.arh. Maria Pena, stud.arh. Gabriela Grigore
Colaboratori specialitati: ing. Theodor Maros
Back to Top