Nume Beneficiar : S.C. LIVADA BUNICULUI – CORBI S.R.L.

Programul și măsura pe care s-a obținut finanțare : 

PNDR – Măsura 411 – 123 – Axa Leader (G.A.L. – Ținutul Posadelor)

Valoarea totală eligibilă : 250.000 Euro

Servicii oferite : 

Consultanță în vederea scrierii și implementării proiectului

Proiectare (Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic)

 

Scurtă descriere a proiectului : 

Realizarea unei construcții pentru depozitarea fructelor pe teritoriul G.A.L. Ținutul Posadelor, depozit ce va deservi întreaga arie de acoperire a G.A.L. – ului.