Aviz ISU

Aviz si Autorizatie ISU

 • Analiza situatiei existente
 • Intocmire documentatie pentru aviz
 • Intocmire proiect de arhitectura si instalatii
 • Consultanta la obtinerea autorizatiei
d

Analiza obiectivului

Evaluam cladirile existente sau propuse si stabilim masurile de securitate la incendiu ce se impun

Proiectare de specialitate

Propunem masurile necesare avizarii prin proiecte de arhitectura si instalatii de securitate la incendiu

N

Consultanta in implementare

Oferim consultanta in implementarea masurilor propuse si va asistam pana la obtinerea autorizatiei

Ce servicii oferim?

Obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu presupune trecerea prin multiple etape conform legislatiei in vigoare. Pachetele de servicii oferite de noi sunt concepute astfel incat sa va garanteze obtinerea avizului si a autorizatiei de securitate la incendiu in cel mai scurt timp cu proiecte adaptate la buget si nevoi si in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Analiza situatiei existente

 • Analiza necesitatii obtinerii avizului/autorizatiei si conditiile pentru eliberare
 • Realizare relveu de arhitectura si instalatii sau analiza propunerii
 • Stabilirea necesitatii proiectarii lucrarilor de arhitectura
 • Stabilirea necesitatii proiectarii instalatiilor de securitate la incendiu
 • Intocmirea raportului privind situatia existenta

Intocmire documentatie aviz ISU

 • Intocmirea scenariului de securitate la incendiu
 • Proiectarea de arhitectura cu implementarea masurilor de securitate la incendiu
 • Proiectarea instalatiilor de securitate la incendiu necesare
 • Intocmirea documentatiei pentru aviz de securitate la incendiu
 • Realizarea proiectului tehnic si a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire
 • Verificarea documentatiilor de verificatori atestati pentru specialitatile necesare

Obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu

 • Consultanta in implementarea proiectului – achizitii/management de proiect/conformitatea lucrarilor si a materialelor puse in opera
 • Consultanta la intocmirea dosarului pentru autorizare
 • Asistenta tehnica de specialitate pe parcursul derularii investitiei si in faza de autorizare

E bine de stiut:

Avizele/Autorizatiile de securitate la incendiu sunt emise de ISU- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta in baza documentatiei intocmite conform OMAI 129/2016.  Autorizatia de securitate la incendiu se emite dupa implementarea masurilor prevazute in avizul de securitate la incendiu ,proiectul tehnic cu detalii de executie si procesul verbal de receptie a lucrarilor.

Intrebari frecvente

Ce constructii se supun avizarii sau autorizarii de securitate la incendiu ?
Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt specificate si detaliate in HG nr. 571/2016
In cat timp pot obtine avizul de securitate la incendiu ?

Intocmirea documentatiilor pentru aviz de securitate la incendiu poate varia in functie de complexitatea obiectivului de la 30 la 60 zile. Termenul legal pentru obtinerea unui raspuns din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta este de 30 zile.

Ce contine documentatia pentru aviz de securitate la incendiu ?

Documentatia ce se depune in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu se intocmeste in conformitate cu OMAI 129/2016 si contine parti scrise si desenate ale proiectelor de arhitectura si instalatii cat si elemente specifice cum ar fi scenariul de securitate la incendiu si referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”

Pot schimba functiunea spatiilor dupa autorizare ?

Autorizatia de securitate la incendiu se elibereaza in baza planurilor de arhitectura, memoriului de specialitate si a scenariului de securitate la incendiu. In cazul in care dupa obtinerea autorizatiei se efectueaza modificari ale spatiilor sau functiunilor ce nu corespund formei avizate cladirea/spatiul trebuie sa fie reautorizate.

Doriti mai multe detalii ?

In cazul in care doriti mai multe detalii legate de avizul de securitate la incendiu nu ezitati sa ne contactati !