Ce inseamna o pensiune agroturistica?

Conform Ordinului ANT 65/2013 – Pensiune agroturistica este o structura de primire turistica, avand o capacitate de cazare de pana la 8 camere, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladire independenta, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti.
In cadrul pensiunilor agroturistice se desfasoara cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi. Activitatile in cauza trebuie sa se desfasoare in mod continuu sau in functie de specific si sezonalitate, sa aiba caracter de repetabilitate.

Sursa de finantare

Pentru cei interesati de o astfel de investitie, Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, prin submasura 6.4 „Sprijin pentru investitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”, da ocazia celor interesati sa acceseze pana la 200.000 euro nerambursabili pentru:
a) constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
b) achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi
c) investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%.

Conditii de accesare:

Sprijinul nerambursabil poate fi accesat de:

 • Micro-întreprinderi si întreprinderi neagricole mici existente si nou-înfiintate (start-ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care îsi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole în zona rurala în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi si întreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

Categoriile de solicitanti de mai sus trebuie sa fie constitutiti in baza: OUG nr. 44/16 aprilie 2008; Legii nr. 31/1990; Legii nr. 15/ 1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr. 1/ 2005;

De retinut!

 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizata pe un teren de cel putin 1.000 mp (suprafata construita + suprafata terenului din jurul constructiei), in locuri ferite de surse de poluare si de orice alte elemente care ar pune in pericol sanatatea sau siguranta turistilor.
 • Beneficiarul proiectului trebuie sa se angajeze ca va introduce pensiunea agroturistica in circuitul turistic, si sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor natural protejate.

Criterii de selectie:

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile pentru pensiune agroturistica, un proiect trebuie sa stranga un numar cat mai mare de puncte. Criteriile de selectie sunt urmatoarele:

 • Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati neagricole – un proiect initiat de o societatea care in ultimele 12 luni a desfasurat in principal activitate agricole – poate primi 10 p;
 •  Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii în tehnologia informatiei, agroturism) – 20p;
 • Principiul stimularii activitatilor turistice în sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate în zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate – in functie de localitatea in care se va pune in opera pensiunea agroturistica – se mai pot primi maximum 10p;
 • Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice – in cazul unei societatii active fara intrerupere in ultimii 3 si cu profit operational in ultimii 2 ani – se primesc 25p;
 • Principiul localizarii întregii activitati a solicitantului în spatiul rural – daca sediul social/punct/puncte de lucru sunt situate spatiul rural la data depunerii proiectului – se obtin 15p.
  Punctajul minim obtinut pentru un astfel de proiect – 15 puncte.
  Sunt acceptate pentru depunere doar proiectele ce au punctajul estimat (evaluare – prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv.

Provocari in implementarea si derularea proiectelor pentru pensiune agroturistica

Prima si cea mai importanta provocare a solicitantilor de fonduri europene o constituie asigurarea cofinantarii, deoarece fondurile pentru agricultura si dezvoltare rurala nu acopera valoarea totala a proiectului, ci numai un anumit procent din valoarea lui eligibila (in cazul prezentat 90%).
O alta provocare o constituie identificarea corecta si obiectiva a: pietei de desfacere, cotei de piata, canalelor de distributie, resurselor si actiunilor prezente pentru atingerea obiectivelor. Analiza conditiilor de piata avand o deosebita importanta pentru prezentul dar, mai ales, pentru viitorul ei, mecanismul pietei constituind „masura” situatiei actuale si de perspectiva.

Proiect de pensiune