Seminarul de prezentare pentru oportunitati de finantare europeana a reunit directori de instituţii finanţatoare, conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa şi a Universităţii Valahia,  dar şi 49 de reprezentanţi din societăţi comerciale şi primării, a prezentat oportunităţile şi noutăţile de finanţare pe noul exerciţiu european

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Dâmboviţa, în parteneriat cu Universitatea „Valahia” Târgovişte, SC Mob Vad SRL şi SC Ing Proiect Management  SRL, a organizat  ieri, la Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară, un seminar cu tema „Oportunităţi de finanţare în perioada de programare 2014-2020”. Întâlnirea cu specific economico-financiar a avut ca ţintă prezentarea de oportunitati de finantare europeana din perioada 2014-2020 şi a noutăţilor practice din programele prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României, respectiv Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional, Programele Guvernamentale pentru IMM-uri, între acestea şi Programul Orizont 2014-2020 şi Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, două dintre categoriile de proiecte pe care Universitatea „Valahia” le abordează deja „cu succes”.

La deschiderea seminarului, au participat: preşedintele CCIA Dâmboviţa – Gelu Rusescu, prorectorul UVT – prof.univ.dr. Gabriela Teodorescu, directorul general al Fondului Local de Garantare Craiova – Gheorghe Lăpădat, directorul general al Centrului Naţional de Formare Profesională Continuă în Agricultură – George Octavian Turtoi, directorul Băncii Transilvania – Leonard Cornoiu, speaker-ul Mob Vad SRL – Ioana Scarlat, directorul executiv al Direcţiei de Programe Europene din cadrul Consiliului Judeţean – Valeriu Gilia, reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), ai unor bănci comerciale, fermieri, 49 de reprezentanţi din societăţi comerciale şi din 16 primării.

Fondul de Garantare Locală Craiova lucrează deja cu Dâmboviţa

Participanţii, potenţiali beneficiari, s-au putut informa cu privire la oportunitati de finantare europeana în perioada de programare 2014-2020 şi şi-au format o bază de plecare pentru luarea unor decizii privind programul operaţional şi noutăţile practice importante. Directorul general al Fondului Local de Garantare, Gheorghe Lăpădat, a subliniat utilitatea acestei activităţi şi a precizat că instituţia pe care o conduce a acordat garanţii în 22 de judeţe ale ţării, din judeţul Dâmboviţa beneficiind de garanţii şapte GAL-uri pentru obţinerea avansului de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. „Peste 42 de primării din judeţul dumneavoastră se află în portofoliul nostru”, a precizat Gheorghe Lăpădat, adăugând că beneficiarii eligibili sunt: persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, instituţiile de cult, asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial, asociaţiile agricole şi de fermieri, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară a acestora, GAL-urile, organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii. „Practic, garantăm orice finanţare pe care o poate obţine un beneficiar eligibil de la o bancă sau de la alte autorităţi contractuale sau de management cum este Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale”, a mai spus Gheorghe Lăpădat, precizând că procentul maxim de garantare este de 80%, fiind cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

Noutăţi în programul 2014-2020

Directorul general al Centrului Naţional de Formare Profesională Continuă în Agricultură, George Turtoi, a prezentat noutăţile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, subliniind că în noul program „s-a restrâns partea de eligibilitate doar la cerinţele din regulamente, fără să mai fie adăugiri şi, în acelaşi timp, toată partea de selecţie foarte detaliată s-a transformat în priorităţi de selecţie, urmând ca la nivel naţional să se detalieze în criterii de selecţie individuale”. De asemenea, George Turtoi a explicat în detaliu paleta de noutăţi ce priveşte primăriile şi beneficiarii privaţi, la aceştia din urmă apărând „o finanţare care poate duce până la 90% în anumite condiţii”. O altă noutate de esenţă se referă la faptul că s-a scurtat timpul de evaluare a proiectelor prin intrarea acestora şi evaluare treptate în sistem, evaluarea durând maximum 60 de zile.

Institutul de Cercetare Multidisciplinară al UVT oferă facilităţi, inclusiv financiare

În finalul primei părţi a seminarului, prorectorul UVT, prof.univ.dr. Gabriela Teodorescu a prezentat Programul Orizont 2014-2020 şi Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, punând accent pe detaliile ce privesc simplificările intervenite atât în metodele de elaborare, dar mai ales în metodele de transmitere către Comisia Europeană, cu precizarea ca proiectele sunt „o soluţie, o soluţie pentru primării, dar şi o soluţie pentru agenţii economici”. Prorectorul UVT a declarat că Institutul de Cercetare Multidisciplinară poate veni în ajutorul celor interesaţi cu tot ce înseamnă activităţi de cercetare care nu pot fi desfăşurate la firme sau la primării. „Avem un sistem de execuţie a serviciilor pe parte de cercetare. Există tot felul de facilităţi organizaţionale, dar şi financiare. Prin realizarea de contracte cu Universitatea «Valahia», puteţi realiza analize de mediu, de apă, aer, sol, pe care dvs sunteţi obligaţi să le faceţi şi nu mai trebuie să mergeţi la Bucureşti sau în alte părţi, pentru că suntem chiar lângă dumneavoastră. Au apelat la noi firme din Argeş, firme din judeţul Dâmboviţa şi cred că pot confirma calitatea serviciilor acordate de universitate”, a mai spus prof.univ.dr. Gabriela Teodorescu. Partea a doua a seminarului a fost rezervată discuţiilor în cadrul unor ateliere de lucru, aceasta dând posibilitatea celor prezenţi să aprofundeze tematica abordată teoretic.

Sursa: Jurnal de Dambovita