EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Curs EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUE EUROPENE
Cod COR: 242213
Durata: 36 ore
Nivelul de studii: Superioare
Tip de program: Specializare
Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire
Preț: Cerere ofertă

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Cursul prezintă noţiuni fundamentale de accesare fonduri europene care să permită participanţilor să înţeleagă organizarea şi funcţionarea unui proiect în conformitate cu metodologiile consacrate de expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

Cursul are un pronunțat caracter practic-aplicativ astfel încat nu veți fi un simplu posesor de diplomă! Metoda de pregătire se axeaza pe interactivitate, urmărind dezvoltarea cunoștințelor și abilităților fiecărui cursant.

  • Veți învăța să identificați nevoile clientului (ex. achiziția de utilaje, formarea personalului, aspecte legate de mediu), sursele de finanțare disponibile (POS DRU, POS CCE, POS de Mediu, POS DCA, POS de Transport, POS AT) și soluțiile posibile.
  • Veți învăța să evaluați eligibilitatea proiectului.
  • Veți învăța să identificați condițiile de aplicare, condițiile financiare, grupurile țintă eligibile, necesarul de parteneriat precum și documentele necesare depunerii cererii de finanțare.
  • Veți ști cum să întocmiți propunerea de proiect în funcție de interesele potențialilor parteneri naționali și internaționali.
  • Veți putea negocia condițiile parteneriatului (ex.: durata, aportul financiar și de resurse alocate, responsabilități).
  • Vă veți dezvolta abilitățile în vederea identificării informațiilor și a redactării formei provizorii a proiectului.
  • Veți dobândi abilitățile necesare pentru a transmite forma finală a proiectului și forma finală a cererii de finanțare către autoritățile contractante.