COMUNICARE ORGANIZATIONALA

Curs COMUNICARE ORGANIZATIONALA
Cod COR:
Durata: 32 ore
Nivelul de studii: Superioare
Tip de program: Specializare
Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire

Preț: Cerere ofertă

COMUNICARE ORGANIZATIONALA

Cursul prezintă noţiuni fundamentale de comunicare in cadrul organizatiei care să permită participanţilor să înţeleagă organizarea şi funcţionarea unei organizatii în conformitate cu metodologiile consacrate ale comunicarii.

Cursul are un pronunțat caracter practic-aplicativ astfel încat nu veți fi un simplu posesor de diplomă! Metoda de pregătire se axeaza pe interactivitate, urmărind dezvoltarea cunoștințelor și abilităților fiecărui cursant.

Competente dezvoltate:

 • Eficientizarea comunicarii in interiorul companiei cu toate tipurile de „receptori”/„emitatori”;
 • Constientizarea impactului comunicarii interne la toate nivelurile companiei;
 • Imbunatatirea fluxurilor de comunicare in organizatie;
 • Dezvoltarea abilitatii de a utiliza instrumente si metode de evitare sau reducere a impactului barierelor in comunicarea interna;
 • Constientizarea importantei respectarii si aplicarii anumitor reguli de comunicare la nivel interdepartamental;
 • Intelegerea importantei comunicarii in vederea facilitarii indeplinirii sarcinilor de serviciu in timp util si in parametrii de calitate prestabiliti.

Tematica:

 1. Comportament organizational, comunicare interna si comunicare externa. Cultura organizationala si impactul asupra comunicarii interne.
 2. Comunicare inter si intradepartamentala. Grupuri de lucru, echipe de lucru si rolul comunicarii interne.
 3. Stiluri de comunicare in organizatie.
 4. Bariere in comunicare.
 5. Atitudinea in comunicare.
 6. Tehnici de eficientizare a comunicarii interne.
 7. Diferente intre angajatii companiei. Conflicte si strategii comunicationale de gestionare a conflictelor.
 8. Efectele comunicarii la nivel individual si organizational.