FORMARE PROFESIONALA

formare profesionala

ING PROIECT MANAGEMENT S.R.L. este Furnizor Național Autorizat de formare profesională ce reunește specialiști din domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune europene  și al managementului de proiect și vine în întâmpinarea companiilor  private  din  România  precum  și  a  instituțiilor  publice  ce  doresc  un partener în dezvoltarea profesională și nu numai.

Programele de pregătire profesională pe care le oferim sunt:

Cursurile sunt  autorizate de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), iar Certificatele de Absolvire eliberate sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul  Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, diploma obținută fiind recunoscută atât la nivel naţional cât și în Uniunea Europeană.
În urma absolvirii cursului, se va obține o dublă certificare: Certificatul de Participare emis de către  Furnizorul   de  Formare  Profesională   și   Certificatul   de   Absolvire ACREDITAT recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel naţional cât și în Uniunea Europeana.