Ai nevoie de documentatie aviz CNADNR ?

Vrei sa construiesti sau sa amplasezi un panou publicitar in apropierea unui drum national si prin certificatul de urbanism se solicita avizul CNADNR ? Afla de ce este acesta necesar si ce implica!

De ce este necesar ?

Ordonanta guvernului Nr.43/1997 spune ca  pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

În lipsa autorizaţiei de amplasare sau de acces în zona drumului public beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările.

Ce documente sunt necesare ?

Pentru intocmirea de documentatie aviz CNADNR este necesar in primul rand certificatul de urbanism emis de catre primarie. Proiectantul va intocmi in numele beneficiarului o cerere tip , un proces verbal de constatare pe teren încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se afla lucrarea si se va obtine acordul inspectoratului de politie judeteana.

 Proiectantul va intocmi un memoriu tehnic care va contine:

  • O parte scrisa in care se va detalia atat situatia existenta pe teren la momentul cererii de avizare cat si situatia propusa si implicatiile acesteia asupra traficului rutier.
  • O parte desenata ce consta in planuri de situatie in care se va figura traseul existent al drumului national cu toate elementele sale si eventual modul de organizare a circulatiei in incinta si spatiile destinate pentru parcare, sectiuni transversale pe drumul national cu specificarea distantelor fata de axul drumului national si fata de imprejmuire si eventual detaliile de sistem rutier pentru acces.

 Important: Proiectul tehnic trebuie verificat de catre un verificator atestat de catre MDRAP

 Mai sunt necesare :

  • Certificat de înregistrare (persoane juridice) sau act de identitate (persoane fizice)
  • Acte de proprietate (sau contract de inchiriere) pentru terenul pe care se executa lucrarea
  • Plan de incadrare in zona vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe care se va evidenţia amplasamentul.
  • Fotografii ale amplasamentului

Specialistii in proiectare de la ING Proiect te pot ajuta cu intocmirea unei astfel de documentatii si obtinerea avizului. Contacteaza-ne !

Ai nevoie de o documentatie ?

Documentatie aviz CNADNR

 

Vezi harta drumurilor nationale din Romania