CERERE DE FINANTARE

  • Consultanță și asistență în elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă
  • Elaborarea cererii de finanțare
  • Completarea anexelor și declarațiilor necesar a fi atașate cererii de finanțare
  • Consiliere în obținerea documentațiilor și avizelor necesar a fi atașate dosarului de finanțare, în funcție de cerințele Finanțatorului
  • Elaborare plan de afaceri
  • Elaborare studiu de fezabilitate
  • Asistență pe perioada de evaluare a cererii de finanțare împreună cu elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, până la obţinerea deciziei finale din partea Finanţatorului

Prin sintagma “accesare fonduri nerambursabile” se înțelege faptul că persoanele sau institutiile interesate pot solicita, în anumite condiții, subvenții financiare pentru investiții care, în totalitate sau parțial, nu trebuie restituite. În România, cele mai multe subvenții (atât ca număr cât și ca valoare) sunt acordate de Uniunea Europeană, însă se pot menționa și subvențiile provenite de la bugetul de stat.

Fondurile europene nerambursabile au drept scop sprijinirea financiară a zonelor mai puțin dezvoltate, în încercarea alinierii acestora din punct de vedere economic, social și cultural cu țările europene dezvoltate. Instrumentele Structurale prin care Uniunea Europeană acordă finanțare, în funcție de destinația banilor, sunt următoarele:

– Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
– Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
– Fondul European pentru Pescuit (FEP);
– Fondul Social European (FSE);
– Fondul de Coeziune (FC).

Fondurile structurale nerambursabile pot fi soluția dezvoltării unei întreprinderi nou înființată sau a uneia deja existentă pe piață, indiferent de stadiu de dezvoltare al acesteia.

ING Proiect Management vă sprijină în realizarea proiectelor dumneavoastră, oferindu-vă servicii complete în identificarea și accesarea celor mai avantajoase oportunități de finanțare din surse private, guvernamentale sau structurale.

Apelând la serviciile noastre puteți oferi mai multă atenție dezvoltării firmei, concentrându-vă energiile asupra operațiunilor specifice activității principale ale companiei dumneavoastră.