CONSULTANTA

Consultanta accesare fonduri europene

Oferim soluţii la cheie: consultanţă pentru întocmirea cererii de finanţare, elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, şi servicii de management de proiect.
Astfel un beneficiu principal al beneficiarilor este responsabilitatea centralizată: un singur grup de firme este responsabil de întreaga derulare a proiectului – atât în ceea ce priveşte partea de consultanţă cât şi partea de proiectare
În acelaşi timp şi comunicare între părţi este eficientă: o singură persoană de contact va fi responsabilă pentru fluxul de informaţii între Dvs. şi echipa de consultanţă şi de proiectare.
Serviciile noastre sunt complexe, pentru că oferim consultanţă în toate domeniile de interes, suntem deschişi la toate investiţiile vizate de clienţii noştri: canalizare şi apă, drumuri, spaţii şi clădiri publice, eficienţă energetică, dezvoltarea turismului, evenimente culturale, sau orice alt domeniu în care clienţii noştri doresc accesarea de fonduri nerambursabile