COMUNA BACIU, titular al proiectului  “CONSTRUIREA UNEI CRESE IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”, anunta publicul interesat asupra lucrarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CLUJ fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Baciu, strada Venus, nr. FN, avand nr. cadastral 65437 Baciu, judetul Cluj.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99 Cluj Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro in  si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmcj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.
Back to Top