Nume Beneficiar : COMUNA SELARU

Programul și măsura pe care s-a obținut finanțare : 

PNDR – Masura 411.322 – Axa Leader  (G.A.L. Rascaeti – Visina – Selaru)

Valoarea totală eligibilă : 194.145 Euro

Servicii oferite : 

– Servicii de consultanta (intocmire cerere de finantare si consultanta in implementare);

Scurtă descriere a proiectului : 

Drumurile de interes local propuse spre modernizare apartin domeniului public, sunt situate in intravilanul comunei si au o lungime totala de L=1,987 km, dupa cum urmeaza:

– DV594 – 0,788 Km

– Ds 2 – 0,194 km

– Ds 4 – 0,496 km

– Ds 6 – 0,145 km

– Ds 7 – 0,163 km

– Ds 9 – 0,200 km