PROIECTARE

INSTALATII

ASISTENTA TEHNICA

Studiu de Fezabilitate

  • Consultanță pe teren
  • Realizarea studiilor de teren
  • Expertizei tehnice de specialitate
  • Studiul de fezabilitate
  • Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism
  • Documentațiile pentru obținerea avizelor necesare

Proiect Tehnic + DDE

  • Proiect tehnic și detalii de execuție

  • Documentație pentru obținerea Autorizației de Construire

  • Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada executării lucrărilor